Väntelista

16 mars 09:30 - 16:00ABB Västerås

En miljon elbilar i nätet - hot eller möjlighet för nätbolagen?

Framtiden är elektrifierad -  elbilsflottan växer kraftigt och spås explodera de närmaste åren. År 2030 kan vi ha en miljon laddbara fordon i elnätet vilket inte bara leder till ökat elbehov utan också kan ställa till problem med höga effektuttag i nätet utan smart styrning. Med rätt verktyg kan dock elbilarna istället vara en tillgång för att balansera en stor andel intermittent elproduktion, då de erbjuder möjligheter för flexibilitet och laststyrning. Hur påverkas nätbolagen av detta? Vilka affärsmöjligheter finns? Vi bjuder in till ett kostnadsfritt heldagsseminarium där ni får ta del av en presentation av tekniklösningar, fallstudier och affärsmodeller.  Vi kommer även att diskutera om och hur vi ska styra mot smartare laddning ur ett nätperspektiv samt hur vi kan dra lärdom av erfarenheter från Norge i ett svenskt perspektiv.

Program:

Moderator: Olle Johansson, Power Circle

 • 9.30-10.00 FIKA och mingel
 • 10.00-11.40 Session 1: Elbilsladdning i nätet - trender och affärsmodeller
 • 10.00-10.10 Välkommen
 • Claes Wedén, ABB
 • 10.10-10.30 När har vi en miljon laddbara bilar?
 • Olle Johansson, VD Power Circle
 • 10.30-11.10 Hög tid att ladda för framtiden
 • Håkan Johansson, ABB
 • 11.10-11.20 Laddregion Mälardalen
 • Nicklas Hällman, Mälarenergi
 • 11.20-11.40 Kan dagens elnät axla omfattande laddinfrasatsning? 
 • Torbjörn Solver, Mälarenergi
 • 11.40-12.40 LUNCH, med mingel och diskussion

 • 12.40 - 16.00  Session 2: Hur laddar vi smart för nätet? 
 • 12.40-13.10 E-mobility, Incharge och nätfrågor på Vattenfall
 • Jonas Persson och Susanna Hurtig, Vattenfall
 • 13.10-13.40 Uppkopplade laddstationer i Systemoperatörernas nät
 • Reine Lönn, Garo
 • 13.40 - 14.10 Hur vi får kunder, fastighet och elsystem att samverka med en hög andel elbilar i systemet? 
 • Markus Hökfelt, Fortum 
 • 14.10-14.40 Laddning av elbussar: påverkan på lokalnätet och energilagers potential att minska effekterna
 • Malin Janols, Umeå Energi
 • 14.40– 15.10  FIKA med mingel och diskussion
 • 15.10-15.30 Värmepumpar, solceller, batterilager och laddinfrastruktur i samverkan i världens största Living Lab för distribuerade smarta nät
 • Björn Berg, NGenic
 • 15.30-16.00 Behövs smart laddning, och hur styr vi rätt?
 • Paneldiskussion
 • 16.00  Avslutning


 • Seminariet är en del av en seminarieserie inom ramen för projektet "Kunskapshöjande aktiviteter för nya nättekniker" som drivs av Power Circle med delfinansiering från Energimyndigheten


  För frågor kontakta Anna Wolf, Power Circle: anna.wolf@powercircle.org


Väntelista

Talare

Olle Johansson
VD, Power Circle

Läs mer

Håkan Johansson
Senior Specialist in Power Systems, ABB

Läs mer

Nicklas Hällman
Projektledare Laddregione Mälardalen, Mälarenergi

Läs mer

Torbjörn Solver
Chef Nätplanering, Mälarenergi

Läs mer

Susanna Hurtig
Director E-mobility Nordic, Vattenfall

Läs mer

Jonas Persson
Head of Section Power Technology, Vattenfall R&D

Läs mer

Reine Lönn
Försäljningschef, Garo

Läs mer

Markus Hökfelt
Vice President, Fortum Charge and Drive

Läs mer

Malin Janols
Elingenjör, Umeå Energi Elnät

Läs mer

Björn Berg
CEO, Ngenic AB

Läs mer